vreemde taal

Het verspreidingsgebied van de Turkse taal strekt zich – met de komst van de eerste generatie ‘gastarbeiders’, inmiddels al weer enkele tientallen jaren geleden – ook tot Nederland uit.

Daarmee onstond in Nederland op velerlei maatschappelijk terrein behoefte aan kennis van de Turkse taal en cultuur. Met name in de gezondheidszorg als ook in het onderwijs, bij justitie en in de reiswereld.

Vertaalbureau KIZILTEPE beantwoordt aan deze behoefte en organiseert al sinds ruim 30 jaar cursussen Turks.
Overigens niet uitsluitend voor hen die voor de uitoefening van hun beroep zijn aangewezen op kennis van het Turks. Onder onze cursisten bevinden zich eveneens vakantiegangers naar Turkije alsmede personen die voor een vlotte communicatie met hun Turkse partner, een cursus bij ons komen volgen.

Al onze cursisten hebben met elkaar gemeen dat het Turks voor hen inmiddels geen ‘vreemde’ taal meer is.